Odwiedzając nasz sklep internetowy możesz czuć się pewnie i bezpiecznie. Podczas korzystania ze sklepu możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych, gdyż dane te są nam niezbędne do prawidłowej realizacji Twojego zamówienia, lecz nie zostaną one w żaden sposób udostępnione osobom trzecim poza podmiotami którym powierzymy przetwarzanie Twoich danych w celu realizacji zamówienia. Masz prawo do wglądu do swoich danych, jak również zmieniania ich i poprawiania. Szanujemy Twoją prywatność.

Jeśli wyrazisz na to zgodę Twoje dane mogą zostać wykorzystane do informowania Cię o nowościach i promocjach w naszym sklepie. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować, jeśli nie będziesz chciał być informowany.

Na naszych stronach korzystamy z plików cookies w celu Twojej wygody w korzystaniu ze sklepu oraz tworzenia statystyk preferencji odwiedzających, jak też aby zapewnić bezpieczeństwo zakupów.

Prosimy o zapoznanie się z naszą "Polityką prywatności" oraz "Polityką cookies". Poniższe dokumenty mają charakter informacyjny w celu zwiększenia Twojej świadomości w zakresie danych osobowych i praw z nimi związanych. Nie musisz podejmować żadnych działań tylko zapoznaj się z nimi.

Polityka prywatności

z dnia 01.07.2023r.

 1. Niniejsza Polityka prywatności została wydana na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO").
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu internetowego www.diores.pl (dalej: "Użytkownicy") jest Katarzyna Araszczuk-Mika z siedzibą w Kadłubie, 47-175 Kadłub, ul. Dworcowa 100, NIP 7561875024, REGON 160339875 (dalej: "Administrator"). Kontakt mailowy pod adresem sklep@diores.pl, telefoniczny 509 541 542 w dni robocze.
 3. Administrator zapewnia, że przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla użytkowników, a dane te są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Zebrane dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, a dane te są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Administrator przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 4. Celami przetwarzania danych osobowych Użytkowników są: zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy usługi i marketing bezpośredni (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów) oraz przesyłanie lub przekazywanie informacji handlowych. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO.
 5. Kategorie odbiorców, którym mogą być przekazywane dane osobowe Użytkowników: podmioty przetwarzające (np. dostawcy usług informatycznych, rachunkowych, księgowych, audytowych), podmioty obsługujące płatności, podmioty prowadzące nasz marketing, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, spedytorzy, brokerzy kurierscy, firmy windykacyjne.
 6. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w celu realizacji umowy sprzedaży lub umowy usługi to okres przedawnienia roszczeń tj. 10 lat, w pozostałych przypadkach przetwarzania danych to okres do odwołania zgody.
 7. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania danych za jego zgodą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Użytkownik, który założył konto w sklepie, może samodzielnie uaktualniać lub usuwać swoje dane. Zmiany danych osobowych może dokonać logując się na swoje konto. Ponadto dane mogą być uaktualniane lub usunięte ze sklepu na pisemny wniosek ich Użytkownika wysłany listownie lub mailowo na adres Administratora.
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne za wyjątkiem zawierania umowy sprzedaży lub umowy usługi, gdzie podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, koniecznym w celu zawarcia i realizacji takiej umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych w tym przypadku będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub usługi.
 11. Administrator może prowadzić zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie, które może służyć do analizy i prognozy zachowań Użytkownika, a w konsekwencji takiego przetwarzania Użytkownik może automatycznie otrzymać spersonalizowane propozycje ofertowe, co do których ostateczną decyzję on podejmie. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.
 12. W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników, Administrator stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w tym protokół bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu (SSL) oraz przechowywanie i zabezpieczenia zgodne z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach w tym zakresie (m.in. kontrola dostępu, zamknięcia, hasła, alarm, ochrona mienia).
 13. Maksymalny zakres przetwarzania danych może obejmować: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, nazwę firmy, numer NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Faktyczny zakres przetwarzanych danych jest minimalizowany do niezbędnego minimum i zależy od celu przetwarzania i sposobu jego realizacji.

Polityka cookies

 1. Sklep internetowy www.diores.pl używa plików cookies, aby zapewnić swoim Klientom bezpieczeństwo i wygodę korzystania ze sklepu.
 2. Użytkownik poruszając się po stronie sklepu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies.
 3. W każdej chwili osoba odwiedzająca sklep może usunąć pliki cookies ze swojego komputera lub zablokować ich tworzenie. Zablokowanie plików cookies może ograniczyć pewne funkcje dostępne w sklepie.
 4. Pliki cookies to pliki tekstowe przechowywane na komputerze (lub innym urządzeniu) odwiedzającego sklep, które umożliwiają identyfikowanie preferencji odwiedzającego (przy kolejnej wizycie).
 5. Pliki cookies nie zawierają ani nie gromadzą żadnych informacji, a także nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 6. Sklep wykorzystuje pliki cookies, aby dostosować stronę do preferencji odwiedzającego, ułatwić nawigację w sklepie, stworzyć statystyki odwiedzin sklepu i zapewnić bezpieczeństwo zakupów.
 7. Realizując powyższe sklep może korzystać z narzędzi oferowanych przez podmioty trzecie, lecz w żaden sposób nie udostępnia danych osobowych oraz danych, które mogłyby przyczynić się do identyfikacji Użytkownika za pomocą plików cookies.