Odwiedzając nasz sklep internetowy możesz czuć się pewnie i bezpiecznie. Podczas korzystania ze sklepu możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych. Dane te są nam niezbędne do prawidłowej realizacji Twojego zamówienia i nie zostaną w żaden sposób udostępnione osobom trzecim. Masz prawo do wglądu do swoich danych, jak również zmieniania ich i poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Jeśli wyrazisz na to zgodę Twoje dane mogą zostać wykorzystane do informowania Cię o nowościach w naszym sklepie. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować, jeśli nie będziesz chciał być informowany.

Polityka prywatności

Sklep internetowy www.diores.pl gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje o Klientach szanując ich prywatność. W celu zabezpieczenia danych osób korzystających ze Sklepu internetowego, stosujemy protokół SSL. Baza Sklepu zawiera dane o oferowanych produktach, złożonych zamówieniach i dane klientów korzystających ze sklepu (w zakresie umożliwiającym realizację zamówień). Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest "Fenix" PPHU z siedzibą w Zawadzkiem, 47-120 Zawadzkie, ul. Lubliniecka 7B. W bazie znajdują się dane osobowe klientów czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania,   adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Zakres przetwarzania tych danych obejmuje czynności konieczne do do realizacji zamówienia, a także (w przypadku wyrażenia zgody przez klienta) do wysyłania klientom informacji marketingowej. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach:

- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.922)

- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. Z 2016r., poz.1030)

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.0.04 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych

  osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne,

  służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Odwiedzający, który założył konto w sklepie, może samodzielnie uaktualniać swoje dane. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się na swoje konto. Każdy właściciel konta w sklepie ma prawo do wglądu, modyfikacji i usuwania swych danych osobowych. Ponadto dane mogą być usunięte ze sklepu na pisemny wniosek ich właściciela (wysłany listownie lub mailowo na adres sklep@diores.pl). Powierzane sklepowi dane osobowe nie są udostępniane ani odsprzedawane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika. W wypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się zapłacić za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl zostaje przekierowany na stronę podmiotu autoryzującego transakcję, firmę Paypro pod adres: http://www.przelewy24.pl. Sklep nie ma dostępu do danych kart kredytowych ani nie przechowuje danych z tych kart. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem Przelewy24.pl dane niezbędne do dokonania płatności są przekazywane do Centrum Autoryzacji płatności. Sklep nie ma dostępu, ani nie przechowuje danych niezbędnych do logowania do banku, za pośrednictwem którego dokonywana jest płatność. W celach statystycznych i marketingowych przetwarzane są przez Sklep informacje dotyczące zainteresowań oraz danych demograficznych naszych użytkowników za pośrednictwem usługi Google Analytics. Sklep wykorzystuje pliki cookies. Sklep prowadzi newsletter, w ramach którego okresowo do Użytkowników wysyłane są maile. W newsletterze zamieszczane są informacje na temat oferty oraz    o promocjach, konkursach, wydarzeniach związanych ze sklepem i innych działaniach marketingowych. Użytkownik, zapisując się dobrowolnie do newslettera, wyraża zgodę na otrzymywania informacji o charakterze marketingowym. Sklep nie odsprzedaje ani   nie udostępnia adresu e-mail podmiotom trzecim. Adres e-mail użytkownika podlega takiej samej ochronie jak pozostałe dane osobowe. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera - proces ten może być dokonany poprzez kliknięcie linku w wiadomości e-mail.

Polityka cookies

Sklep internetowy www.diores.pl używa plików cookies, aby zapewnić swoim Klientom bezpieczeństwo i wygodę korzystania ze sklepu. Użytkownik poruszając się po stronie sklepu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies. W każdej chwili osoba odwiedzająca sklep może usunąć pliki cookies ze swojego komputera lub zablokować ich tworzenie. Zablokowanie plików cookies może ograniczyć pewne funkcje dostępne w sklepie.

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to pliki tekstowe przechowywane na komputerze (lub innym urządzeniu) odwiedzającego sklep.

Pliki cookies umożliwiają identyfikowanie preferencji odwiedzającego (przy kolejnej wizycie).

Pliki cookies nie zawierają ani nie gromadzą żadnych informacji a także nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Sklep wykorzystuje pliki cookies, aby dostosować stronę do preferencji odwiedzającego, ułatwić nawigację w sklepie, stworzyć statystyki odwiedzin sklepu i zapewnić bezpieczeństwo zakupów. Realizując powyższe sklep może korzystać z narzędzi oferowanych przez podmioty trzecie, lecz w żaden sposób nie udostępnia danych osobowych oraz danych, które mogłyby przyczynić się do identyfikacji Użytkownika za pomocą plików cookies.