Odstąpienie od umowy - zwrot

Pobierz formularz zwrotu i wymiany

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość - zwrot

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres:
K-A-M, ul. Dworcowa 100, 47-175 Kadłub lub na adres mailowy: sklep@diores.pl

Koszt odesłania towaru ponosi kupujący.
Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.

Towar należy odesłać na adres:

K-A-M
ul. Dworcowa 100
47-175 Kadłub

Do zwracanej przesyłki należy dołączyć paragon oraz mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (ale nie jest to konieczne) - do pobrania tutaj .
(Jeśli nie masz możliwości wydrukowania formularza możesz do paczki dołączyć ręcznie napisaną kartkę z informacją, że zwracasz towar – podaje następujące dane : numer zamówienia, twoje dane osobowe oraz numer konta do zwrotu pieniędzy.)

Zwrot może być dokonany jedynie pod warunkiem, gdy towar posiada oryginalne nieoderwane metki oraz dodatkowe akcesoria, jeśli były takie w zestawie (np. zapasowe ramiączka). Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Opakowanie ozdobne jest usługą i nie podlega zwrotowi.

Należność za odesłany do nas towar zwrócimy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Zwrot płatności w przypadku odstąpienia od umowy następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W celu usprawnienia procesu zwrotu należności za odesłany do nas towar bardzo prosimy o:
• wskazanie w formularzu numeru konta na który mamy zwrócić należność
• w przypadku zwrotu przekazem pocztowym - w formularzu zwrotu prosimy o podanie adresu, na który mamy przekazać należność. Czas oczekiwania na dostarczenie gotówki w przypadku przekazu pocztowego wynosi około 5 dni roboczych od momentu jego nadania.
W przypadku rezygnacji z całości zamówienia, zwrotowi podlega cała wpłacona kwota. Z tym, że jeżeli klient wybrał w zamówieniu inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy, zwrotowi podlega koszt przesyłki równy kosztowi najtańszej dostępnej formy dostawy.


Wymiana:

Zakupiona u nas bielizna może zostać wymieniona na inną w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki.

W celu wymiany zakupionego towaru należy :
• złożyć nowe zamówienie w komentarzu wpisując „wymiana zamówienia nr ...”
• Zwrócić produkt - opierając się na zasadach zwrotu opisanych powyżej w punkcie 1. ("Odstąpienie od umowy - zwrot")

Jeżeli wartość zamówienia wymiennego przekracza wartość odesłanych produktów – skontaktuj się z nami poinformujemy Cię o wysokości dopłaty.

Koszty przesyłek przy wymianie towaru na wskutek błędnej realizacji zamówienia przez nasz sklep pokrywa Sprzedawca.

Reklamacja:

Aby dokonać reklamacji należy towar wraz z paragonem oraz dokładną informacją wady
wysłać na adres:

K-A-M
ul. Dworcowa 100
47-175 Kadłub

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.
Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.

REKLAMACJA TOWARU PRZEZ KONSUMENTA
PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu rękojmi
PODSTAWA PRAWNA ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2016, poz. 380 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa
PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
UPRAWNIENIA KONSUMENTA Niniejsze uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że Klient ma możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:
1) Grupa: obniżenie ceny/zwrot pieniędzy
Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
2) Grupa: naprawa/wymiana
Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA REKLAMACJI Aby dokonać reklamacji należy towar wraz z dowodem zakupu i informacją wady odesłać na adres:
Katarzyna Araszczuk-Mika
ul. Dworcowa 100
47-175 Kadłub

TERMIN REALIZACJI ŻĄDANIA REKLAMACYJEGO KONSUMENTA PRZEZ SPRZEDAWCĘ Sklep jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć Sprzedawcy termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).
KOSZTY REKLAMACYJNE Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca.
TERMIN ODPOWIEDZI SPRZEDAWCY NA ZŁOŻONĄ REKLAMACJĘ Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.


Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.

Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136.
Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.  Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.

Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php.

Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są bezpłatnie pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (dzwoniący ponosi koszt połączenia zgodny z taryfą swojego operatora) oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl